Confia en Déu

Ignasi va seguir l’Esperit, sense passar-lo; així, va ser conduït suaument cap al desconegut; i a poc a poc se li va obrir el camí, pel qual va anar sàviament ignorant, el seu cor simplement centrat en Crist.

Un dels fruits més cridaners d’aquesta manera és la confiança. Les persones que creuen en un Déu actiu i amorós no tenen res a témer. Simplement desitgen lliurar conscientment la seva vida i confiar-la a Déu, sobretot per la creença que aquest gran Déu sap molt millor que la humanitat limitada quina és la millor manera de caminar.

Extret de Viure amb Ignatius: a la brúixola de l’alegria de Nikolaas Sintobin SJ (pàgs. 28-29)