El valor de la interioritat

‘hi ha un missatge especialment destacat que ens pot donar Ignasi: el gran valor de la interioritat. Vull dir amb això tot el que té a veure amb l’esfera del cor, de la profunda intencionalitat, de les decisions que es prenen des de dins.’

Cardenal Carlo Maria Martini SJ

…la interioritat és l’antídot de moltes coses que són insidiosament destructives a la nostra societat contemporània. La secularització de la cultura, el ritme frenètic de la vida, les pressions de la competència, la seducció del consumisme… aquestes i altres influències modelen la nostra manera de viure. Fins i tot, la qualitat de les nostres relacions més precioses es posa sovint en perill. Ens atrau a viure superficialment, a la superfície de les coses, perdent el contacte amb el nostre jo més profund i autèntic.

Extret de Sacred Space The Companion By The Irish Jesuits (pp.14-15)