Em pertanys

Estimat Déu, la imatge del diví amb la qual visc majoritàriament és la imatge de Jesús. Et fas accessible per a mi a través del teu Fill. Pertany a la raça humana: és un dels nostres, com diem! Així que, quan vull saber com ets, puc anar als Evangelis i veure’t en acció en la persona de Jesús. Aprenc com et relaciones amb mi observant com es relaciona Jesús amb els que va conèixer. Ell és el rostre del diví: el rostre del Pare llueix perquè sempre et té a la vista. Podria brillar una mica millor si et mantingués a la vista de la mateixa manera.

Extret de I Am Infinitely Loved: A Month of Meditations de Brian Grogan SJ (pàg.12)