Az igazságosság és béke világát várjuk

Az emberiségnek rövid a memóriája, és azt képzeli, hogy ami ma megdönthetetlennek látszik, örökre megmarad. A történelem viszont azt mutatja, hogy az egyetlen igazi és örökkévaló szikla az Úr sziklája. A keresztény ember, aki igyekszik megérteni a Messiás eljövetelét, egy olyan héber hitközösségtől kap ehhez képeket, amely őrzött egy látomást az igazságosság és a béke világáról. Krisztus is ezekből a képekből indult ki, és örökségül adja nekünk a királyságot, mely azokra az elvekre épül, melyeket ő tanított, és amelyeket megélt születése napjától kezdve. Ennek a királyságnak a kiteljesedését várjuk mi is.

Forrás: Journeying to the Light: Daily Readings through Advent and Christmas by John Mann (p.14)