Arra hívunk, hogy szakíts ki a napodból egy ‘szent teret’, imádkozz velünk itt és most a napi evangélium és a képernyőn megjelenő útmutatás segítségével.

Az ima kezdete

HETI ÚTRAVALÓ

Egy keresztény lelkiség van, vagy több?

Lehet, hogy annyira megindít az az együttérzés, amit Jézus személyében és szolgálatában felfedezek, hogy ez lesz lelkiségem sarokköve. Egész életem az engem átjáró együttérzés kifejeződése lesz. Minden döntésemet meg fogja határozni. Téged viszont talán a gazdag ifjú története és az ezzel járó kihívás ragad meg. Rezonálsz rá, és a radikális egyszerűség lelkiségét teszed magadévá. A szegény Jézus életét mintázod, aki "kiüresítette magát, szolgai alakot öltve" (Fil 2,7). Az a tény, hogy az evangéliumra eltérő válaszokat adunk, nem jelenti azt, hogy bármelyikünk is hitelesebben élne, mint a másik. Mindannyian választunk - vagy kiválasztanak rá minket! -, és az egyetlen keresztény lelkiséget sajátos módon és egyéni hangsúlyokkal éljük meg.

Forrás: God Ever Greater: Exploring Ignatian Spirituality by Brian O’Leary SJ (p.25)


Mire gondolunk most…

A nagyhetet tarthatjuk az egyházi év legmagasabb, de legmélyebb pontjának is. A legmélyebb pont, mert Urunk legnagyobb szenvedésének hete, és a legfelemelőbb, mert szenvedésén és mindenért és mindenkiért való halálán át érkezik el a húsvét – a feltámadás. Gondoljunk arra, hogy Jézus ott van most mindenkivel, aki szenved (és ők nagyon sokan vannak), és ott van a mi szenvedésünkben is. Ne feledjük el, hogy a halál és a halál sötét völgyén át vezető út hozza el számunkra az új életet Krisztusban. Jusson eszünkbe, hogy van egy Megváltónk, egy Szabadítónk, egy Istenünk, aki annyira szeret, hogy képes meghalni értünk, és aki egyszer majd mindent újjá fog teremteni. Ő a mi Reménységünk. Ámen.


Sacred Space – napi ima 24 éve

A Sacred Space 1999-ben indult, és azóta minden nap új tartalmat kínál. Kapcsolatba léphet velünk a Visszajelzés oldalunkon.

Visszajelzés

Kapcsolódó oldalak