Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban e honlap segítségével, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép, mobiltelefon képernyőjén megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Az ima kezdete »

Útravaló erre a hétre

Jézus küldetésének folytatása

Jóllehet tudjuk, hogy Isten szeretete rejtett módon, csendben működik, az isteni tervhez hozzátartozik az is, hogy ez a szeretet kézzelfogható, látható módon is megnyilvánuljon a világban. Azok, akik Krisztus személyében találkoztak Isten szeretetével a Szentlélek hatására, késztetést és kötelezettséget éreznek arra, hogy ezt a maguk módján másokkal is megosszák. Történhet ez egy súlyos beteg ágya mellett ülő káplán vagy gondozó néma, figyelmes és türelmes jelenléte által éppúgy, mint egy ékesszóló prédikációban az ambónál. Azok számára, akiket a tanítványi lét hite és gyakorlata formál, sürgető kötelesség, hogy ezt életükkel is kifejezzék. A missziós késztetés hozzátartozik a megkeresztelt léthez, mert arra kapjuk a keresztségben a hitet és kegyelmet, hogy megosszuk ezeket, és hozzájáruljunk a tanítványok missziós közösségének építéséhez.

Forrás: Chaplains: Ministers of Hope, edited by Alan Hilliard, foreword by Bishop Éamonn Walsh. (p. 31)

Imádkozzunk a pápával

Nyelvek

Közösség

Amikor imádkozol, nem vagy egyedül, egy az egész földet behálózó közösséghez tartozol.