Apostolaat van het gebed

Elke maand vertrouwt de paus een gebedsintentie toe aan zijn wereldwijde gebedsnetwerk, het Apostolaat van het gebed. Deze intenties, die de bezorgdheid van de paus voor de mensheid en de zending van de Kerk uitdrukken, worden samen met een ochtend- en avondgebed aangeboden. Laten we ons aansluiten bij vele anderen over de hele wereld en samen met de paus bidden.


Gebedsintentie van de Paus april 2024

We bidden dat de waardigheid en onschatbare waarde van vrouwen in elke cultuur wordt erkend en dat er een einde komt aan de discriminatie die zij in verschillende delen van de wereld ervaren.

Ochtendgebed

Vader, hier ben ik. Ik weet dat U altijd bij me bent. Ik leg in uw handen mijn vreugde en hoop, mijn werken en lijden, alles wat ik ben en heb, in verbondenheid met mijn broeders en zusters in dit wereldwijde gebedsnetwerk. Samen met Maria bied ik mijn dag aan voor de zending van de Kerk en voor de gebedsintenties van de Paus. Door Christus, onze Heer. Amen

Avondgebed

Breng dank aan de Heer aan het einde van deze dag. Denk aan alles wat je vandaag hebt meegemaakt. Was je in staat om troost te bieden aan hen die lijden? Wees je bewust van je houding als het gaat om dienstbaarheid en zorg voor andere mensen. Heb je je dag doorgebracht in het besef dat je samen met Jezus werkt aan zijn zending van mededogen voor de wereld? Bied je hulp aan de Heer omwille van alle mensen, in het bijzonder voor de kinderen die lijden in de wereld. Door Christus, onze Heer. Amen.
Wees gegroet Maria…