We nodigen je uit om een ‘Gewijde Ruimte’ te maken en hier en nu te bidden terwijl je onze website bezoekt, met behulp van het Evangelie van de dag en begeleiding op het scherm.

Begin het gebed

OM DEZE WEEK OVER NA TE DENKEN EN MEE TE BIDDEN

Vertrouw op God

Ignatius volgde de Geest, zonder Hem voorbij te steken; zo werd hij zachtjes geleid naar het onbekende; en langzaamaan opende zich voor hem de weg, die hij wijselijk onwetend ging, zijn hart eenvoudigweg gericht op Christus.

Een van de meest in het oog springende vruchten van die weg is het vertrouwen. Wie gelooft in een actieve, liefdevolle God, die hoeft niets te vrezen. Die verlangt gewoon zijn leven bewust uit handen te geven en toe te vertrouwen aan God. Niet het minst vanuit het geloof dat die grote God veel beter dan de beperkte mens weet welke de beste weg is om te bewandelen.

Overgenomen uit Living with Ignatius: On the Compass of Joy by Nikolaas Sintobin s.j. (p. 28).


We denken op dit moment aan…

We denken aan allen die betrokken zijn bij en getroffen worden door het conflict in het Midden-Oosten en bidden dat de Geest van vrede daar zal heersen, ieder hart zal raken en liefde, eenheid en vrede zal brengen op een diepgaande en blijvende manier. Heer, wees al uw volkeren en gewonde mensen tot genezing Amen.


Gewijde Ruimte – Al 25 jaar dagelijks gebed

Gewijde Ruimte begon in 1999 en biedt sindsdien elke dag nieuwe input. Je kunt meer te weten komen over Gewijde Ruimte op onze Info pagina, of als je een regelmatige bezoeker bent, kun je jouw Gewijde Ruimte verhaal delen op onze Feedback pagina. Voor ons 25-jarig jubileum hebben we verhalen van mensen voor wie Gewijde Ruimte een speciale rol in hun leven heeft gespeeld. Overweeg om je verhaal over Gewijde Ruimte te delen.

Feedback Gewijde Ruimte

Meer Gewijde Ruimte