We nodigen je uit om een ‘Gewijde Ruimte’ te maken en hier en nu te bidden terwijl je onze website bezoekt, met behulp van het Evangelie van de dag en begeleiding op het scherm.

Begin het gebed

OM DEZE WEEK OVER NA TE DENKEN EN MEE TE BIDDEN

Het meesterwerk van de schepping

De inzichten van de wetenschap over de kosmos komen steeds sneller tot ons. Onze generatie wordt overladen met kennis over de geschiedenis en structuur van de schepping die voor onze voorgangers verborgen was. Deze nieuwe kennis helpt ons om Gods kunstwerk te begrijpen, het op juiste waarde te schatten en een liefdevolle relatie met de schepper op te bouwen. De schepping is Gods zelfopenbaring en we kunnen er veel van leren. We kunnen dan effectiever deelnemen aan het medescheppen en herstellen van het goddelijke meesterwerk.

Overgenomen uit Sacred Space The Companion van de Ierse jezuïeten (p. 67).


We denken op dit moment aan…

We denken aan allen die betrokken zijn bij en getroffen worden door het conflict in het Midden-Oosten en bidden dat de Geest van vrede daar zal heersen, ieder hart zal raken en liefde, eenheid en vrede zal brengen op een diepgaande en blijvende manier. Heer, wees al uw volkeren en gewonde mensen tot genezing Amen.


Gewijde Ruimte – Al 25 jaar dagelijks gebed

Gewijde Ruimte begon in 1999 en biedt sindsdien elke dag nieuwe input. Je kunt meer te weten komen over Gewijde Ruimte op onze Info pagina, of als je een regelmatige bezoeker bent, kun je jouw Gewijde Ruimte verhaal delen op onze Feedback pagina. Voor ons 25-jarig jubileum hebben we verhalen van mensen voor wie Gewijde Ruimte een speciale rol in hun leven heeft gespeeld. Overweeg om je verhaal over Gewijde Ruimte te delen.

Feedback Gewijde Ruimte

Meer Gewijde Ruimte