Vertrouw op God

Ignatius volgde de Geest, zonder Hem voorbij te steken; zo werd hij zachtjes geleid naar het onbekende; en langzaamaan opende zich voor hem de weg, die hij wijselijk onwetend ging, zijn hart eenvoudigweg gericht op Christus.

Een van de meest in het oog springende vruchten van die weg is het vertrouwen. Wie gelooft in een actieve, liefdevolle God, die hoeft niets te vrezen. Die verlangt gewoon zijn leven bewust uit handen te geven en toe te vertrouwen aan God. Niet het minst vanuit het geloof dat die grote God veel beter dan de beperkte mens weet welke de beste weg is om te bewandelen.

Overgenomen uit Living with Ignatius: On the Compass of Joy by Nikolaas Sintobin s.j. (p. 28).

Lees meer

De glorie van ons wezen

Velen zien de glorie en schoonheid van hun innerlijke wezen niet. Veel mensen raken verstrikt in de rommeligheid en onvolmaaktheid die ze in het leven en in zichzelf tegenkomen. Die rommeligheid en onvolmaaktheid kunnen worden verward met mislukking, lelijkheid of zelfs aanleiding geven tot haat.

Als we in die modus staan, zien we niet hoe complex, goed geordend en gepolijst we zijn in ons hart en onze kern. Wij zijn geschapen en worden nog geschapen, elke dag. Niet alleen dat, maar Hij die ons schept houdt van ons en wil met ons in dialoog zijn. Het is mogelijk om onze gevoelens van rommeligheid en imperfectie aan onze Schepper voor te leggen en te begrijpen dat Hij zelfs in die tijden – en misschien wel vooral – bij ons is.

Overgenomen uit Deeper Into The Mess: Praying Through Tough Times door Brendan McManus s.j. and Jim Deeds (p. 15).

Lees meer

Slechte tijden zijn geen bewijs dat God me straft

In de tijd van Jezus geloofde men dat alle tegenslagen die mensen meemaakten een straf waren voor hun zonden. Hoe meer iemand leed, hoe groter zijn of haar zonde moet zijn geweest! Jezus verwierp dit simplistische idee. In plaats daarvan legde hij de nadruk op berouw, wat een bekering tot God en tot de naaste betekent. Zoals altijd vertelt Jezus ons niet alleen naar buiten te kijken, maar ook naar binnen; hij houdt zich bezig met wat er in ons hoofd en in ons hart omgaat. Hij wil dat we ons afvragen hoe God ons openstelt voor mededogen, ons aanzet tot berouw en ons naar het leven leidt.

Overgenomen uit Sacred Space: A Little Book of Encouragement geredigeerd door Vinita Hampton Wright (p. 136).

Lees meer

Onderscheiding: Als zeilen op een boot

Onderscheiden is als varen met een zeilboot op een groot water bij stevige wind. Het succes hangt af van de wind, de zeiler en het roer.

De richting van de wind is als de stem van het hart. Ze drukt uit wat hem in beweging zet en verder brengt.

De zeiler is als het verstand. Hij schat de richting en de kracht van de wind in om die optimaal te bespelen. Zonder zeiler is het schip stuurloos en dreigt snel averij. Hij moet steeds opnieuw rekening houden met de windrichting. Zonder wind kan de zeiler niets.

Het roer, tenslotte, is als de wil. Met het roer beslis je welke richting je geeft aan de boot. Het roer maakt het mogelijk om uit te varen, en steeds verder te zeilen, in plaats van aan de kant te blijven of doelloos rond te dobberen.

Overgenomen uit Trust Your Feelings: Learning how to make choices with Ignatius of Loyola door Nikolaas Sintobin SJ (p. 75-77).

Lees meer

Waken en bidden

Als we ons niet inspannen om onze liefde voor God dagelijks te vernieuwen, zullen we steeds lauwer worden. En hoe meer we wegzakken in de sluimer van middelmatigheid, hoe banger we zullen zijn om Jezus te ontmoeten op de kruisweg. We hebben de waakzaamheid van het gebed nodig om ons spirituele bewustzijn terug te krijgen. Gebed bevrijdt ons van de trivialiteit van een bestaan dat op onszelf gericht is. Gebed herinnert ons eraan dat we onze weg naar de waarheid niet kunnen dromen en ondertussen geeft gebed ons de moed om de goede strijd te strijden en de race te voltooien.

Vader, ik zou graag willen dat U mij volledig wakker vindt. Maar zo vaak ben ik slaperig en ontmoedigd, een mengeling van goede bedoelingen en constante afleiding. Neem me zoals ik ben Heer, maar laat me niet blijven zoals ik ben. Verhef me boven mijn middelmatigheid en maak van mij alles wat U wilt dat ik ben.

Overgenomen uit The Mindful Our Father door Thomas G Casey s.j. (p. 120).

Lees meer

Jezus noemt mij een vriend

Het is diepzinnig om mezelf te zien als een vriend van Jezus, als iemand aan wie hij geestelijke waarheden onthult. Een vriend luistert naar me, blijft bij me als het leven moeilijk is en als het niet goed met me gaat. Jezus’ vriendschap – mijn band met hem – maakt het mogelijk dat mijn leven vruchtbaar is, ook al ben ik niet perfect en heb ik nog veel te leren. Tot welke vrucht ben ik geroepen?

Overgenomen uit Sacred Space: A Little Book of Encouragement geredigeerd door Vinita Hampton Wright (p. 114).

Lees meer

U hoort bij mij

Lieve God, het beeld van het goddelijke waar ik het meest mee leef is het beeld van Jezus. U maakt Uzelf toegankelijk voor mij door uw Zoon. Hij hoort bij het menselijk ras: Hij is een van ons – om het zo maar te zeggen. Dus als ik wil weten hoe U bent, kan ik de evangeliën raadplegen en U aan het werk zien in de persoon van Jezus. Ik leer hoe U zich tot mij verhoudt door te kijken hoe Jezus zich verhoudt tot de mensen die Hij ontmoet. Hij is het gezicht van het goddelijke: het gezicht van de Vader straalt op Hem omdat Hij U altijd in het vizier heeft. Ik zou misschien wat beter stralen als ik U op dezelfde manier in het oog zou houden.

Overgenomen uit I Am Infinitely Loved: A Month of Meditations door Brian Grogan s.j. (p. 12).

Lees meer

Gebed

Er zijn net zoveel manieren van bidden als er mensen zijn en onze eigen gebedsstijl te vinden als brug naar God is een geschenk. Sommigen wandelen graag aan zee of op een ruige berg en proeven de schoonheid van de schepping. Het opzeggen van een psalm dient daarbij als achtergrondmuziek en helpt om de verwondering over de grootsheid en het mysterie van het heelal te verwoorden. Velen worden afgeschrikt door het gebed in de valse overtuiging dat ze hun zondagse kleren moeten aantrekken voor God. We komen naar God zoals we zijn, met alles erop en eraan, op dezelfde manier waarop we naar een dokter gaan voor genezing. Het is geen kwestie van het huis schoonmaken voordat de schoonmakers komen. Het is een vriendschap waarin het ophouden van schone schijn niet toegestaan is – we kunnen onszelf misschien voor de gek houden, maar God niet. Het is nuttig om te onthouden dat God van ons houdt, niet om onze goede daden, maar om wie we zijn, een lid van Gods familie, zelfs als we ons niet bewust zijn van die realiteit.

Overgenomen uit Reimagining Religion: A Jesuit Vision door Jim Maher s.j. (p. 45).

Lees meer

‘Aha! Momenten

Jezus, help me om je vermommingen bij te houden en om alert te blijven op de talloze manieren waarop je je aan mij laat zien. Ik wil je niet missen wanneer je voorbijkomt. Je hebt jezelf ontdaan van je goddelijke glorie door net als wij te worden, dus was er een enorme geloofssprong nodig voordat mensen je herkenden en zeiden: “Kijk, daar gaat de Zoon van God!” En toen kwam je passie en was je vermomming compleet. Je vijanden zeiden: “Kom van dat kruis af, dan zullen we geloven wat je beweert.” Maar dat deed je niet. Je bleef vermomd. Als jij God was, dan leek het alsof God nu dood was.

Maar toen stond je op uit de dood en vermomde je je opnieuw – als de tuinman, de reiziger op de weg naar Emmaüs, de bezoeker die om iets te eten vroeg, de figuur die bij zonsopgang aan de oever van het meer stond. Je gaf allerlei hints: je vredesboodschap, je vergeving, je speciale manier van brood breken, je wonden – deze hielpen de twijfelende discipelen, elk op hun tijd, om hun aha-moment te beleven. Is zo’n langzame openbaring het gevolg van je vriendelijkheid voor ons die niet te veel werkelijkheid kunnen verdragen?

Overgenomen uit I Am Infinitely Loved: A Month of Meditations door Brian Grogan s.j. (p. 56).

Lees meer

Is er één christelijke spiritualiteit of zijn er vele?

Ik kan zo geraakt worden door het medeleven dat ik zie in de persoon en het optreden van Jezus, dat medeleven de hoeksteen van mijn spiritualiteit wordt. Mijn hele leven wordt een uitdrukking van het medeleven dat door mij heen stroomt. Het beïnvloedt al mijn beslissingen. Jij, aan de andere kant, wordt misschien geboeid en uitgedaagd door het verhaal van de rijke jongeman. Vanwege deze bijzondere weerklank omarm je een spiritualiteit van radicale eenvoud. Je modelleert je leven naar dat van de arme Jezus die “zichzelf ontledigd (heeft) en de gedaante van een slaaf aangenomen” (Filippenzen. 2, 7). Het feit dat we verschillend reageren op het evangelie betekent niet dat een van ons authentieker leeft dan de ander. Maar ieder van ons kiest – of is gekozen! – om de ene christelijke spiritualiteit op een bepaalde manier en met een specifiek accent te leven.

Overgenomen uit God Ever Greater: Exploring Ignatian Spirituality door Brian O’Leary s.j. (p. 25).

Lees meer