A mai imádság a pápával

A pápa szándéka: 

A bántalmazás áldozataiértImádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

Dedication of the Day

Uram, neked szentelem ezt az új napot, mialatt munkámat végzem.
Kérlek, áldd meg azokat, akikkel ma kapcsolatba kerülök, családtagjaimat, barátaimat, kollégáimat.
Uram, imádkozom mindazokért, akik munkával keresik kenyerüket. Add, hogy elégedettséget találjanak munkájukban.
Adj vigasztalást a munkanélkülieknek és családjuknak. Kérlek, segítsd őket mielőbb munkát találni.
Add, hogy a betegek és szomorkodók megismerjék gondoskodásodat és szeretetedet.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen

Esti ima

Istenem, Atyám, köszönöm gondoskodásodat és szeretetedet az elmúlt napon.
Hálát adok családomért, barátaimért, akiket nekem adtál.
Köszönöm, hogy ma is tudtam jót tenni,
és bocsásd meg hibáimat, tévedéseimet.
Add, hogy a betegek, különösen ....... érezzék, hogy törődsz velük.
Légy velem az éjszaka sötétjében,
és küldd el reggel világosságodat.
Ámen.