A mai imádság a pápával

A pápa imaszándéka:

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Reggeli ima

Istenünk, Atyánk, Neked ajánlom a napomat. Neked ajánlom imáimat, gondolataimat, szavaimat, tetteimet, örömeimet és szenvedéseimet, Fiad, Jézus Szívével egyesülve, a világ üdvösségéért.
A Szentlélek, aki Jézust vezette, legyen ma vezetőm és erőm, hogy tanúságot tehessek a Te szeretetedről. Máriával, Urunk és az Egyház édesanyjával, imádkozom különösen a Szentatya által javasolt e havi szándékért,
hogy a háború vagy az éhínség elől menekülő, otthonuk elhagyására kényszerített migránsokat, akik veszélyekkel és erőszakkal teli útra kényszerülnek, lássák szívesen, és találjanak új lehetőségeket az őket befogadó országokban.

Esti ima

Köszönöm a mai nap jótéteményeit - a jót, amit értem tettek, és a jót, amit én tettem. 
Kérlek segíts azoknak, akikkel ma találkoztam, akiknek szükségük van a segítségünkre, különösen - 
 
Bocsáss meg minden rosszat, amit tettem. 
Add meg nekem és mindenkinek, akire most gondolok, a nyugodt éjszaka békéjét. 
és hogy holnap legyünk készen a szeretetre és szolgálatra. 
Ámen. 
Üdvözlégy Mária ...