A mai imádság a pápával

2021 október

Evangelizációs imaszándék: Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember bekapcsolódjon az evangelizációba, készen álljon a misszióra, azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Reggeli ima

Köszönöm, Uram, a mai napot.
Add, hogy az evangélium szellemében éljek, barátsággal, együttérzéssel tekintsek mindenkire, akivel találkozom.
Törődjek a természettel, a földdel, melyet örömünkre adtál. Legyek hálás mindenért, amit a föld ad nekem.
Adj örömöt és békességet mindazoknak, akikkel ma találkozom.
Máriával, az Egyház Anyjával kérem ezt Tőled.
Ámen.

Esti ima

Mennyei Atyám,
köszönöm neked a mai napot, minden részletét, amely közelebb vitt megismerésedhez.
A napkeltét és a madárdalt.
A zenét, amit hallottam, és mindent, amiben örömöt leltem.
A táplálékot, és az otthont, melyben élhetek.
Családomat és barátaimat.
És főként köszönöm, hogy mellettem vagy életem minden pillanatában.
Add, hogy szépeket álmodjam, s felébredjek holnap reggel, hogy újból köszönetet mondhassak Neked.
Ámen.