A mai imádság a pápával

A pápa szándéka - 2022 január

A pápa szándéka: Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Reggeli ima

Legyek ma nyitott, Uram,

minden lehetőségre, amikor jót tehetek.

Ha bajban vagyok, legyek nyitott

mások segítségére és gondoskodására.

Ma a pápa szándékára imádkozom.

Esti ima

Ma este átadom neked, Uram,

a jót, amit próbáltam megtenni, és minden jót, amit mások tettek velem.

Bocsánatot kérek, ha valamiben hanyag voltam, vagy ha kárt okoztam.

Segítsd kérlek szereteteddel, jóságoddal azokat, akik kedvesek nekem.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen